Корисни документи и прирачници

Icon
Guide on good practice in energy efficiency for Central and South Eastern Europe
Icon
USAID - Прирачник за водење на бизнис
Icon
ЕУ програми за малите и средните претпријатија во Македонија
Преглед на сите програми и инструменти на Европската унија наменети за поддршка на малите и средни претпријатија на кои можат да аплицираат и МСП од Република Македонија. Прегледот е изработен во рамки на Европскиот информативен и иновативен центар во Македонија и издаден од страна на Универзитетот Св. Кирил и Методиј.
Icon
Поддршки за МСП на регионално ниво

Основни информации за активностите на Европската унија за поттикнување и поддршка на локалниот и регионалниот развој. Брошурата е преземена од Enterprise Europe Network - EEN преку Агенцијата за поддршка на претприемништвото на РМ – АППРМ.

Icon
Подобрен пристап до извори за финансирање
Информации за финансиските инструменти и институции преку кои Европската унија го подорбува и олеснува пристапот до средства за финансирање за малите и средни претпријатија. Брошурата е преземена од Enterprise Europe Network - EEN преку Агенцијата за поддршка на претприемништвото на РМ – АППРМ.
Icon
Учиме извоз – Прирачник за компании кои размислуваат за извоз

Прирачникот има цел да им помогне на компаниите да донесат правилна одлука во врска со прашањето дали да се извезува или не. Наменет е, пред се за компаниите кои првпат влегуваат во извозен бизнис, но можат да го користат и напредните извозници, како потсетник во процесот на планирање и реализација на извозните активности.

Icon
Помош за МСП за излез на странски пазари

Основни информации за активностите во рамки на Европската унија за олеснување на настапот на малите и средни претпријатија надвор од границите на нивните матични земји. Брошурата е преземена од Enterprise Europe Network - EEN преку Агенцијата за поддршка на претприемништвото на РМ – АППРМ

Icon
Export Helpdesk - Помош при извоз во ЕУ

Во брошурата се дадени основни информации за веб порталот Export Helpdesk како клучен извор на информации за компаниите кои се заинтересирани да извезуваат на пазарот на ЕУ. Брошурата е преземена од Enterprise Europe Network - EEN преку Агенцијата за поддршка на претприемништвото на РМ – АППРМ.

Icon
Образование и вештини за претприемништво

Краток преглед на образовните програми на Европската унија кои го поддржуваат и поттикнуваат вклучувањето на концептот на претприемништво во формалните и неформалните системи на едукација – високото образование и доживотното учење. Брошурата е преземена од Enterprise Europe Network - EEN преку Агенцијата за поддршка на претприемништвото на РМ – АППРМ.

Icon
Поддршки за МСП за иновации и истражување

Преглед на иницијативите на Европската унија за поддршка и поттикнување на развојот на иновативноста на малите и средни претпријатија. Брошурата е преземена од Enterprise Europe Network - EEN преку Агенцијата за поддршка на претприемништвото на РМ – АППРМ.

Icon
FYR MACEDONIA SUPPLIER DEVELOPMENT PILOT PROGRAM TOOLKIT: MATERIALS AND LESSONS LEARNED

Пилот-програма за развој на добавувачи (SDP) беше дизајнирана на барање на Владата на Република Македонија, а имплементирана од работната група во Владата со поддршка од Светската банка и Меѓународната финансиска корпорација.
Програмата имаше за цел да ги стимулира врските меѓу локалните МСП и големите странски компании кои работат во земјата. Програмата пилотира група на насочени и координирани интервенции за поддршка на локалните МСП за зголемување на нивната софистицираност, поефикасно конкурирање и интегрирање во глобалните и регионалните синџири на снабдување на големите странски компании лоцирани во и надвор од технолошко индустриски развојни зони (TIDZs).
Овој прирачник ги идентификува клучните фактори за успех во спроведувањето на СДП, го разгледува меѓународното искуство со СДП и го опишува пристапот до програмата во земјата, така што може да се искористи и да се реплицира и од страна на другите заинтересирани страни.
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29428

Icon
POSITIONING FYR MACEDONIA FOR THE GLOBAL ECONOMY: THE IMPACT OF REFORMS AND INVESTMENT PROMOTION IN THE AUTOMOTIVE COMPONENTS MANUFACTURING SECTOR

Во текот на последните две децении, последователните влади и бизнис лидери во земјата активно работеа на трансформација на економијата во земјата ставајќи ја на повисока траекторија за раст базирана на технологија. За мала земја, со ограничен домашен пазар и слаба индустриска база, неопходна е градење на приватен сектор кој е конкурентен, извозно ориентиран и интегриран во глобалните синџири на вредности.
Овој извештај ги опишува параметрите на интензивните реформи и напорите за промоција на инвестиции, кои започнаа пред една деценија и придонесоа кон градење на производството базирано на технологија со повисока додадена вредност, со посебен фокус на производството на автомобилски делови.
Голем дел од извештајот е преглед на изминатиот период , како и резултатите кои беа постигнати. Меѓутоа, се предлагаат и идните чекори.
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29427

Icon
Doing Business 2018 - Economy profile Macedonia

Извештај на Светска банка кој го мери напредокот на на полето на реформите на деловното опкружување во Република Македонија. Извештајот и рангирањата даваат можност за индивидуални и компаративни анализи наменети за креаторите на политиките, потенцијалните инвеститори и истражувачите.

Icon
Regional Cooperation Council Annual SEE2020 report on implementation 2017
Icon
CEFTA Investment Report 2017
Icon
United Nations Investment policy review 2017
Icon
Consolidated Multi-annual Action Plan for a Regional Economic Area in the Western Balkans Six
Icon
Doing Business 2015 Going Beyond Efficiency

Дванаесетти по ред извештај на Светска банка кој го мери напредокот на 185 земји во светот на полето на реформите на деловното опкружување класифицирани во 11 области (индикатори). Извештајот и рангирањата даваат можност за индивидуални и компаративни анализи наменети за креаторите на политиките, потенцијалните инвеститори и истражувачите

Icon
Innovation Union Scoreboard 2015

The Innovation Union Scoreboard 2015 е документ на Европската Комисија каде се дава сеопфатна анализа на иновациските перформанси и ефектите од кризата на земјите членки на ЕУ, повеќе европски земји – Исланд, Република Македонија, Норвешка, Србија, Швајцарија и Турција, како и споредба на глобално ниво.

Icon
The Global Competitiveness Report 2014-2015, World Economic Forum

Извештајот за глобална конкурентност (Clobal Competitiveness Report) e општо прифатен, како водечка светска споредбена анализа на аспектите што се однесуваат на економската конкурентност и растеж. Светскиот Економски Форум (CЕФ) врши анализи на факторите кои овозможуваат одржлив економски развој и долгорочен просперитет на светските економии. Заедно со Институтот за стратегија и конкурентност при Харвард, СЕФ го предводи процесот на создавање и пречистување на рангирањата на конкурентноста што се прават во Извештајот

Icon
Suplier manual
Icon
ЕЛЕКТРОНСКИ ИНФОРМАТОР „ИЗВОЗНИК„ БРОЈ 1

Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот издаде прв број на електронски информатор, кој претставува ново издание преку кој ќе се информираат компаниите за сите новости и активности кои се поврзани со извозот и ќе вклучува информирање не само за активностите на Агенцијата, туку и за останатите државни институции, стопански комори и донаторски проекти кои превземаат активности во областа на извозот. Значајно е што во секој број ќе бидат претставувани успешни примери на домашните компании извозници кои ќе го споделуваат своето искуство и ќе даваат корисни совети како компаниите да се подготват и да реализираат извозни активности. Агенцијата почнувајќи од јануари 2013 година планира да го објавува овој електронски информатор на квартална основа на www.investinmacedonia.com.

Icon
White Book 2014, by the Foreign Investment Council in Macedonia
This first edition of the White Book is the most important written product/document of the FIC and will contribute to establishing the FIC as a legitimate representative of foreign investors in Macedonia and the main partner and
interlocutor with representatives of authority and decision-makers in the country.
Icon
Cluster Atlas
Republic of Macedonia National Cluster Atlas

  Новости

  ФИТР објави нови јавни повици
  ФИТР објави нови јавни повици
  Можност за финасирање проекти за енергетска ефикасност преку кредитна линија на ЕБОР преку Охридска, Комерцијална и Шпаркасе банка
  Можност за финасирање проекти за енергетска ефикасност преку кредитна линија на ЕБОР преку Охридска, Комерцијална и Шпаркасе банка
  Најнови вести за бизнис опкружување
  Најнови вести за бизнис опкружување
  Нова можност за пристап до финансии за малите и средни претпријатија преку ЕБОР
  Нова можност за пристап до финансии за малите и средни претпријатија преку ЕБОР
  Објавена КИП програма
  Објавена КИП програма
  Објавен повикот за IPA cross border
  Објавен повикот за IPA cross border
  Промоција на две нови брошури за иновации и финансирање
  Промоција на две нови брошури за иновации и финансирање
  previous arrow
  next arrow

  Events in февруари 2024

  понеделник вторник среда четврток петок сабота недела
  јануари 29, 2024 јануари 30, 2024 јануари 31, 2024 февруари 1, 2024 февруари 2, 2024 февруари 3, 2024 февруари 4, 2024
  февруари 5, 2024 февруари 6, 2024 февруари 7, 2024 февруари 8, 2024 февруари 9, 2024 февруари 10, 2024 февруари 11, 2024
  февруари 12, 2024 февруари 13, 2024 февруари 14, 2024 февруари 15, 2024 февруари 16, 2024 февруари 17, 2024 февруари 18, 2024
  февруари 19, 2024 февруари 20, 2024 февруари 21, 2024 февруари 22, 2024 февруари 23, 2024 февруари 24, 2024 февруари 25, 2024
  февруари 26, 2024 февруари 27, 2024 февруари 28, 2024 февруари 29, 2024 март 1, 2024 март 2, 2024 март 3, 2024

  Конкурентност.мк

  Поддржано од

  Битни Страници

  • Поддршка
  • Услуги
  • Контактирајте не

  Контактирајте не

  industry@economy.gov.mk

  Јуриј Гагарин 15
  1000 Скопје Р. Македонија