FYR MACEDONIA SUPPLIER DEVELOPMENT PILOT PROGRAM TOOLKIT: MATERIALS AND LESSONS LEARNED

Пилот-програма за развој на добавувачи (SDP) беше дизајнирана на барање на Владата на Република Македонија, а имплементирана од работната група во Владата со поддршка од Светската банка и Меѓународната финансиска корпорација. Програмата имаше за цел да ги стимулира...

POSITIONING FYR MACEDONIA FOR THE GLOBAL ECONOMY: THE IMPACT OF REFORMS AND INVESTMENT PROMOTION IN THE AUTOMOTIVE COMPONENTS MANUFACTURING SECTOR

Во текот на последните две децении, последователните влади и бизнис лидери во земјата активно работеа на трансформација на економијата во земјата ставајќи ја на повисока траекторија за раст базирана на технологија. За мала земја, со ограничен домашен пазар и слаба...

Doing Business 2018 – Economy profile Macedonia

Извештај на Светска банка кој го мери напредокот на на полето на реформите на деловното опкружување во Република Македонија. Извештајот и рангирањата даваат можност за индивидуални и компаративни анализи наменети за креаторите на политиките, потенцијалните инвеститори...

Конкурентност.мк

Поддржано од

Битни Страници

  • Поддршка
  • Услуги
  • Контактирајте не

Контактирајте не

industry@economy.gov.mk

Јуриј Гагарин 15
1000 Скопје Р. Македонија