Doing Business 2015 Going Beyond Efficiency

Дванаесетти по ред извештај на Светска банка кој го мери напредокот на 185 земји во светот на полето на реформите на деловното опкружување класифицирани во 11 области (индикатори). Извештајот и рангирањата даваат можност за индивидуални и компаративни анализи наменети...

Innovation Union Scoreboard 2015

The Innovation Union Scoreboard 2015 е документ на Европската Комисија каде се дава сеопфатна анализа на иновациските перформанси и ефектите од кризата на земјите членки на ЕУ, повеќе европски земји – Исланд, Република Македонија, Норвешка, Србија, Швајцарија и...

The Global Competitiveness Report 2014-2015, World Economic Forum

Извештајот за глобална конкурентност (Clobal Competitiveness Report) e општо прифатен, како водечка светска споредбена анализа на аспектите што се однесуваат на економската конкурентност и растеж. Светскиот Економски Форум (CЕФ) врши анализи на факторите кои...

Конкурентност.мк

Поддржано од

Битни Страници

  • Поддршка
  • Услуги
  • Контактирајте не

Контактирајте не

industry@economy.gov.mk

Јуриј Гагарин 15
1000 Скопје Р. Македонија