ЕУ програми за малите и средните претпријатија во Македонија

Преглед на сите програми и инструменти на Европската унија наменети за поддршка на малите и средни претпријатија на кои можат да аплицираат и МСП од Република Македонија. Прегледот е изработен во рамки на Европскиот информативен и иновативен центар во Македонија и...

Поддршки за МСП на регионално ниво

Основни информации за активностите на Европската унија за поттикнување и поддршка на локалниот и регионалниот развој. Брошурата е преземена од Enterprise Europe Network – EEN преку Агенцијата за поддршка на претприемништвото на РМ –...

Подобрен пристап до извори за финансирање

Информации за финансиските инструменти и институции преку кои Европската унија го подорбува и олеснува пристапот до средства за финансирање за малите и средни претпријатија. Брошурата е преземена од Enterprise Europe Network – EEN преку Агенцијата за поддршка на...

Конкурентност.мк

Поддржано од

Битни Страници

  • Поддршка
  • Услуги
  • Контактирајте не

Контактирајте не

industry@economy.gov.mk

Јуриј Гагарин 15
1000 Скопје Р. Македонија