6 Конкурентност.МК
 
 
КАКО ДА ГО КОРИСТИТЕ ВЕБ ПОРТАЛОТ КОНКУРЕНТНОСТ.МК
 
Институции / Програми / Проекти
Области на поддршка
ЕУ фондови и донаторска поддршка
Јавни повици
 
Еко производство и услуги
 
Воведувањето на нови еколошки технологии, производи и услуги, кои го намалуваат целокупното негативно влијание на животната средина е клучниот предизвик за иднината.
Македонија поседува неколку автентични природни ресурси во стратешки области кои може да се искористат за ефективна идна конкурентност на нејзината индустрија. Ова може да се постигне со рефокусирање на клучните индустрии кон развој на стратегии за одржливо производство. Во македонското земјоделство, индустријата за обработка на храна и други слични индустрии, како и туризмот, постои голем потенцијал за прозводство на глобално конкурентни еко производи и услуги. Искористувањето на енергетските и еколошки поволности во Македонија, како основен предуслов за создавање одржливо производство и услуги може да бидат претворени во економски можности за општеството.
 
Во насока на развој на еколошкото производство, во Република Македонија воведена е поддршка на органското производство во рамки на годишните програми за финансиска поддршка на земјоделството.
 
Исто така,  во тек е проект на Министерството за животна средина и просторно планирање за еколошко означување на производите и услугите (донесени се осум правилници за еколошки критериуми за детергенти за рачно миење садови, туристичко сместување, мебел, текстилни производи, бои и лакови, хигиенска хартија, обувки и сапуни, шампони и кондиционери за коса) како значаен инструмент со кој ...
 
 
 
 

 
НОВОСТИ И СООПШТЕНИЈА
 
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 14-11-2017

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
СООПШТЕНИЕ за продолжување на рокот на Јавниот повик за поддршка на патенти / 03-08-2016

СООПШТЕНИЕ
Министерството за економија ги известува заинтересираните физички лица дека рокот за аплицирае на објавениот ...
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 22-06-2016

  
 
 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
Иницијатива за пронаоѓање добавувачи од државите од Западен Балкан за германски производни компании / 15-04-2016Германската стопанска комора во Македонија, заедно со останатите регионални комори во соседните земји, ...
Објавен Јавен повик за поддршка на брзорастечки фирми Газели преку грант до 615.000,00 денари по работодавач / 12-02-2016

Агенцијата за вработување на Република Македонија, врз основа на Оперативниот план за програми и мерки ...
Нови можности за финансирање на иновативни компании преку Европскиот инвестициски фонд (ЕИФ) и групацијата „ПроКредит“ / 09-02-2016

повеќе

повеќе новости и соопштенија  
 

Министерство за економија на Република Македонија

КОНКУРЕНТНОСТ.МК – Централен веб портал за информирање на деловната заедница за можностите за поддршка на конкурентноста
 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на УСАИД за унапредување на инвестирањето и извозот
Информациите објавени на оваа веб страна не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на Соединетите Американски Држави за меѓународен развој или на Владата на САД.