6 Конкурентност.МК
 
 
КАКО ДА ГО КОРИСТИТЕ ВЕБ ПОРТАЛОТ КОНКУРЕНТНОСТ.МК
 
Институции / Програми / Проекти
Области на поддршка
ЕУ фондови и донаторска поддршка
Јавни повици
 
Кластери
 

Поддршката за формирање и развој на кластерски здружувања е препознаен како еден од двигателите  на конкурентноста и претставува посебна област на делување на индустриската политика. Светските искуства покажуваат многу позитивни ефекти на кластерските здружувања врз регионалниот економски развој и развој на одделни сектори, кои се базираат на соработка, размена на знаење, градење заеднички стратегии за развој, извозна промоција и слично.

 

Осигурување на иновативноста денес е критична одлука во поглед на зајакнување на економската конкурентност. Во различни специфични рамковни услови за појава на  креативен иновациски систем кој се стреми кон координирање и оптимизирање на протокот на знаења и технологии, важна е улогата на сите различни актери во процесот. Концептот на иновацискиот систем го потенцира значењето на вмрежувањето, соработката и комуникациите меѓу различните вклучени страни во процесот на кластеринг во специфичните локални индустрии и заедници. Изнаоѓањето на клучните двигатели за иновации и нивно комбинирање со пресудни извори, подигнува значајни предизвици и препораки во поглед на таквите процеси.

 

Добро развиените кластерски политики се силен ...

 
 
 
 

 
НОВОСТИ И СООПШТЕНИЈА
 
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 14-11-2017

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
СООПШТЕНИЕ за продолжување на рокот на Јавниот повик за поддршка на патенти / 03-08-2016

СООПШТЕНИЕ
Министерството за економија ги известува заинтересираните физички лица дека рокот за аплицирае на објавениот ...
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 22-06-2016

  
 
 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
Иницијатива за пронаоѓање добавувачи од државите од Западен Балкан за германски производни компании / 15-04-2016Германската стопанска комора во Македонија, заедно со останатите регионални комори во соседните земји, ...
Објавен Јавен повик за поддршка на брзорастечки фирми Газели преку грант до 615.000,00 денари по работодавач / 12-02-2016

Агенцијата за вработување на Република Македонија, врз основа на Оперативниот план за програми и мерки ...
Нови можности за финансирање на иновативни компании преку Европскиот инвестициски фонд (ЕИФ) и групацијата „ПроКредит“ / 09-02-2016

повеќе

повеќе новости и соопштенија  
 

Министерство за економија на Република Македонија

КОНКУРЕНТНОСТ.МК – Централен веб портал за информирање на деловната заедница за можностите за поддршка на конкурентноста
 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на УСАИД за унапредување на инвестирањето и извозот
Информациите објавени на оваа веб страна не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на Соединетите Американски Држави за меѓународен развој или на Владата на САД.