6 Конкурентност.МК
 
 
КАКО ДА ГО КОРИСТИТЕ ВЕБ ПОРТАЛОТ КОНКУРЕНТНОСТ.МК
 
Институции / Програми / Проекти
Области на поддршка
ЕУ фондови и донаторска поддршка
Јавни повици
 
Иновации и технолошки развој
 
Истражувањето и развојот се сметаат за клучни двигатели на конкурентноста. Македонија на долг рок не може да се натпреварува со ниски плати, таа мора да поддржува зголемување на конкурентноста на приватниот сектор базирана на знаење и иновации, т.е. создавање економија способна за натпревар на меѓународниот пазар преку квалификувана работна сила и иновативни компании. Иновативноста се состои од имплементација на нови или значително подобрени производи, нови процеси, нови маркетинг методи или нови организациски методи во деловното работење, организацијата на работата и односите со надворешните партнери.

За Владата на Република Македонија, поддршката и поттикнувањето на иновациите се важен приоритет за зголемена конкурентност и развоj на економијата. Во 2012 беше усвоен документот Стратегија за иновации 2012 - 2020, со Акциски план за имплементација за периодот 2013-2015, кои треба да претставуват основен концепт и насока за промена на состојбите, промовирајќи повеќе нови идеи и форми на соработка  и проекти. 
Со донесувањето на Законот за иновациска дејност (Службен весник на РМ бр. 79/13, 137/13) се воспостави легислативната рамка за поттикнување на иновациите во Република Македонија, а преку функционирањето на Фондот за иновации и технолошки развој.(www.fitr.mk) ќе се овоз­мо­жи успешна и ефикасна поддршка на развојот на ...
 
 
 
 

 
НОВОСТИ И СООПШТЕНИЈА
 
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 14-11-2017

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
СООПШТЕНИЕ за продолжување на рокот на Јавниот повик за поддршка на патенти / 03-08-2016

СООПШТЕНИЕ
Министерството за економија ги известува заинтересираните физички лица дека рокот за аплицирае на објавениот ...
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 22-06-2016

  
 
 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
Иницијатива за пронаоѓање добавувачи од државите од Западен Балкан за германски производни компании / 15-04-2016Германската стопанска комора во Македонија, заедно со останатите регионални комори во соседните земји, ...
Објавен Јавен повик за поддршка на брзорастечки фирми Газели преку грант до 615.000,00 денари по работодавач / 12-02-2016

Агенцијата за вработување на Република Македонија, врз основа на Оперативниот план за програми и мерки ...
Нови можности за финансирање на иновативни компании преку Европскиот инвестициски фонд (ЕИФ) и групацијата „ПроКредит“ / 09-02-2016

повеќе

повеќе новости и соопштенија  
 

Министерство за економија на Република Македонија

КОНКУРЕНТНОСТ.МК – Централен веб портал за информирање на деловната заедница за можностите за поддршка на конкурентноста
 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на УСАИД за унапредување на инвестирањето и извозот
Информациите објавени на оваа веб страна не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на Соединетите Американски Држави за меѓународен развој или на Владата на САД.