SI TA SHFRYTËZONI UEB PORTALIN KONKURENTNOST.MK
 
INSTITUCIONET/PROGRAMET /PROJEKTET
LËMI TË PËRKRAHJES
FONDET E BE DHE PËRKRAHJA DONATORE
THIRRJE PUBLIKE
 
Turizmi
 
Republika e Maqedonisë është vend me pozitë të shkëlqyeshme gjeografike dhe klimë të përshtatshme për turizëm. Trashëgimia historike dhe kulturore, vendet e shumta të gjetjeve arkeologjike dhe trevat ekologjikisht të pastra, peisazhet e bukura, trualli organik dhe vera e mirë e vjetër, e bëjnë si destinacion atraktiv, i cili ofron ushqim të mirë dhe natyrë të bukur e të pa prekur.
Zhvillimit të turizmit në Republikën e Maqedonisë, si një veprimtari tejet e rëndësishme në Republikën e Maqedonisë, i kushtohet vëmendje e posaçme, përmes krijimit të politikave dhe masave për shfrytëzimin më të mirë të të gjitha potencialeve të turizmit dhe për vendosjen e tij në vendin e vërtetë.
 
Përcaktimi strategjik i Qeverisë, që Maqedonia të shndërrohet në destinacion atraktiv turistik është vendosur në Strategjinë kombëtare për zhvillimin e turizmit, e cila është në drejtim të qasjes së organizuar në tregun turistik dhe ndërtimin e imazhit të dallueshëm turistik të shtetit.
 
Qeveria do të vazhdojë ta përkrah këtë sektor përmes masave përkatëse, politikave, projekteve konkrete për ndërtim të infrastrukturës bashkëkohore turistike dhe promovim të Republikës së Maqedonisë në botën e jashtme si destinacion atraktiv turistik.
 
Përkrahja e turizmit, përmes masave institucionale dhe masave të ...
 
 
 
 
 
RISI DHE KUMTESA
 
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 14-11-2017

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
СООПШТЕНИЕ за продолжување на рокот на Јавниот повик за поддршка на патенти / 03-08-2016

СООПШТЕНИЕ
Министерството за економија ги известува заинтересираните физички лица дека рокот за аплицирае на објавениот ...
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 22-06-2016

  
 
 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
Иницијатива за пронаоѓање добавувачи од државите од Западен Балкан за германски производни компании / 15-04-2016Германската стопанска комора во Македонија, заедно со останатите регионални комори во соседните земји, ...
Објавен Јавен повик за поддршка на брзорастечки фирми Газели преку грант до 615.000,00 денари по работодавач / 12-02-2016

Агенцијата за вработување на Република Македонија, врз основа на Оперативниот план за програми и мерки ...
Нови можности за финансирање на иновативни компании преку Европскиот инвестициски фонд (ЕИФ) и групацијата „ПроКредит“ / 09-02-2016

më tepër

më tepër risi dhe kumtesa  
 

Ministria e ekonomisë e Republikës së Maqedonisë

KONKURENTNOST.MK – Ueb portali qendror për informim të bashkësisë afariste për mundësitë për përkrahjen e konkurrencës
 

Ueb portali është i përpunuar me ndihmë të Projektit të USAID për avancimin e investimit dhe të eksportit.
Informacionet e botuara në këtë ueb faqe nuk i shprehin qëndrimet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar ose të Qeverisë së SHBA.