SI TA SHFRYTËZONI UEB PORTALIN KONKURENTNOST.MK
 
INSTITUCIONET/PROGRAMET /PROJEKTET
LËMI TË PËRKRAHJES
FONDET E BE DHE PËRKRAHJA DONATORE
THIRRJE PUBLIKE
 
Qasja në financat
 
Qasja në financat është një nga kushtet për udhëheqje dhe zhvillim të suksesshëm të biznesit, dhe është e identifikuar si një nga problemet më të mëdha me të cilën ballafaqohen ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Vijojnë informacione për instrumentet të cilat i ofron Banka Maqedonase për përkrahje të zhvillimit, linja kreditore e Bankës Evropiane të investimit – BEI me shkallë të volitshme të kamatës, si dhe më tepër informacione për projekte evropiane dhe regjionale në të cilat qasje mund të kenë edhe kompanitë e Maqedonisë. Informacionet shtesë për mundësitë për qasje më të lehtë në financat përmes projekteve ndërkombëtare janë të qasshme në BE fonde dhe përkrahje donatore.
 
I PRODHIME FINANCIARE TË BANKËS MAQEDONASE PËR PËRKRAHJE TË ZHVILLIMIT - BMPZH
 
BMPZH është  bankë zhvillimore dhe eksportuese 100% në pronësi të Republikës së Maqedonisë. Qëllimi i BMPZH është që ta përkrah dhe të nxisë zhvillimin e ekonomisë së Maqedonisë përmes kreditimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe të kompanive eksportuese.
 
Banka punon në pajtim me politikat, qëllimet dhe prioritetet strategjike të RM nën mbikëqyrjen e Ministrisë së financave dhe në pajtim me rregullativën bankare nën supervizionin e ...
 
 
 
 
 
RISI DHE KUMTESA
 
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 14-11-2017

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
СООПШТЕНИЕ за продолжување на рокот на Јавниот повик за поддршка на патенти / 03-08-2016

СООПШТЕНИЕ
Министерството за економија ги известува заинтересираните физички лица дека рокот за аплицирае на објавениот ...
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 22-06-2016

  
 
 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
Иницијатива за пронаоѓање добавувачи од државите од Западен Балкан за германски производни компании / 15-04-2016Германската стопанска комора во Македонија, заедно со останатите регионални комори во соседните земји, ...
Објавен Јавен повик за поддршка на брзорастечки фирми Газели преку грант до 615.000,00 денари по работодавач / 12-02-2016

Агенцијата за вработување на Република Македонија, врз основа на Оперативниот план за програми и мерки ...
Нови можности за финансирање на иновативни компании преку Европскиот инвестициски фонд (ЕИФ) и групацијата „ПроКредит“ / 09-02-2016

më tepër

më tepër risi dhe kumtesa  
 

Ministria e ekonomisë e Republikës së Maqedonisë

KONKURENTNOST.MK – Ueb portali qendror për informim të bashkësisë afariste për mundësitë për përkrahjen e konkurrencës
 

Ueb portali është i përpunuar me ndihmë të Projektit të USAID për avancimin e investimit dhe të eksportit.
Informacionet e botuara në këtë ueb faqe nuk i shprehin qëndrimet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar ose të Qeverisë së SHBA.