SI TA SHFRYTËZONI UEB PORTALIN KONKURENTNOST.MK
 
INSTITUCIONET/PROGRAMET /PROJEKTET
LËMI TË PËRKRAHJES
FONDET E BE DHE PËRKRAHJA DONATORE
THIRRJE PUBLIKE
 
Eko prodhimi dhe shërbime
 
Aplikimi i teknologjive, prodhimeve dhe shërbimeve të reja ekologjike, të cilat e zvogëlojnë ndikimin e tërësishme negativ mbi mjedisin jetësor është sfida esenciale e të ardhmës.
Maqedonia posedon disa resurse autentike natyrore në fushat strategjike që mund të shfrytëzohen për konkurrencë të ardhshme efektive të industrisë së saj. Kjo mund të arrihet me ri-fokusim të industrive kyçe drejtë zhvillimit të strategjive për prodhimtari të qëndrueshme. Në bujqësinë maqedonase, industria e përpunimit të ushqimit dhe industritë tjera të ngjashme, si dhe në turizëm, ekziston potencial i madh për prodhimin e eko prodhimeve dhe shërbimeve konkurrente në nivel global. Shfrytëzimi i anëve të volitshme energjetike dhe ekologjike në Maqedoni, si parakusht themelor për krijimin e prodhimtarisë dhe shërbimeve të qëndrueshme mund të shndërrohen në mundësi ekonomike për shoqërinë.
 
Në drejtim të zhvillimit të prodhimtarisë ekologjike, në Republikën e Maqedonisë është aplikuar përkrahja e prodhimtarisë organike në kuadër të programeve vjetore për përkrahje financiare të bujqësisë, ndërsa përkrahja e eko-prodhimtarisë është e përfshirë edhe në kuadër të Programit për implementimin e politikës industriale.
 
Gjithashtu, në vijim e sipër është projekti i Ministrisë së mjedisit jetësor dhe të planifikimit hapësinor për vënien e shenjës ekologjike për prodhimet ...
 
 
 
 
 
RISI DHE KUMTESA
 
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 14-11-2017

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
СООПШТЕНИЕ за продолжување на рокот на Јавниот повик за поддршка на патенти / 03-08-2016

СООПШТЕНИЕ
Министерството за економија ги известува заинтересираните физички лица дека рокот за аплицирае на објавениот ...
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 22-06-2016

  
 
 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
Иницијатива за пронаоѓање добавувачи од државите од Западен Балкан за германски производни компании / 15-04-2016Германската стопанска комора во Македонија, заедно со останатите регионални комори во соседните земји, ...
Објавен Јавен повик за поддршка на брзорастечки фирми Газели преку грант до 615.000,00 денари по работодавач / 12-02-2016

Агенцијата за вработување на Република Македонија, врз основа на Оперативниот план за програми и мерки ...
Нови можности за финансирање на иновативни компании преку Европскиот инвестициски фонд (ЕИФ) и групацијата „ПроКредит“ / 09-02-2016

më tepër

më tepër risi dhe kumtesa  
 

Ministria e ekonomisë e Republikës së Maqedonisë

KONKURENTNOST.MK – Ueb portali qendror për informim të bashkësisë afariste për mundësitë për përkrahjen e konkurrencës
 

Ueb portali është i përpunuar me ndihmë të Projektit të USAID për avancimin e investimit dhe të eksportit.
Informacionet e botuara në këtë ueb faqe nuk i shprehin qëndrimet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar ose të Qeverisë së SHBA.