SI TA SHFRYTËZONI UEB PORTALIN KONKURENTNOST.MK
 
INSTITUCIONET/PROGRAMET /PROJEKTET
LËMI TË PËRKRAHJES
FONDET E BE DHE PËRKRAHJA DONATORE
THIRRJE PUBLIKE
 
Eko prodhimi dhe shërbime
 
Aplikimi i teknologjive, prodhimeve dhe shërbimeve të reja ekologjike, të cilat e zvogëlojnë ndikimin e tërësishme negativ mbi mjedisin jetësor është sfida esenciale e të ardhmës.
Maqedonia posedon disa resurse autentike natyrore në fushat strategjike që mund të shfrytëzohen për konkurrencë të ardhshme efektive të industrisë së saj. Kjo mund të arrihet me ri-fokusim të industrive kyçe drejtë zhvillimit të strategjive për prodhimtari të qëndrueshme. Në bujqësinë maqedonase, industria e përpunimit të ushqimit dhe industritë tjera të ngjashme, si dhe në turizëm, ekziston potencial i madh për prodhimin e eko prodhimeve dhe shërbimeve konkurrente në nivel global. Shfrytëzimi i anëve të volitshme energjetike dhe ekologjike në Maqedoni, si parakusht themelor për krijimin e prodhimtarisë dhe shërbimeve të qëndrueshme mund të shndërrohen në mundësi ekonomike për shoqërinë.
 
Në drejtim të zhvillimit të prodhimtarisë ekologjike, në Republikën e Maqedonisë është aplikuar përkrahja e prodhimtarisë organike në kuadër të programeve vjetore për përkrahje financiare të bujqësisë, ndërsa përkrahja e eko-prodhimtarisë është e përfshirë edhe në kuadër të Programit për implementimin e politikës industriale.
 
Gjithashtu, në vijim e sipër është projekti i Ministrisë së mjedisit jetësor dhe të planifikimit hapësinor për vënien e shenjës ekologjike për prodhimet ...
 
MASAT NGA SFERA
 
Поддршка за зголемување на конкурентноста на македонската индустрија

   
Поддршка на патенти

   
 
 
 
RISI DHE KUMTESA
 
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 14-11-2017

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
СООПШТЕНИЕ за продолжување на рокот на Јавниот повик за поддршка на патенти / 03-08-2016

СООПШТЕНИЕ
Министерството за економија ги известува заинтересираните физички лица дека рокот за аплицирае на објавениот ...
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 22-06-2016

  
 
 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
Иницијатива за пронаоѓање добавувачи од државите од Западен Балкан за германски производни компании / 15-04-2016Германската стопанска комора во Македонија, заедно со останатите регионални комори во соседните земји, ...
Објавен Јавен повик за поддршка на брзорастечки фирми Газели преку грант до 615.000,00 денари по работодавач / 12-02-2016

Агенцијата за вработување на Република Македонија, врз основа на Оперативниот план за програми и мерки ...
Нови можности за финансирање на иновативни компании преку Европскиот инвестициски фонд (ЕИФ) и групацијата „ПроКредит“ / 09-02-2016

më tepër

më tepër risi dhe kumtesa  
 

Ministria e ekonomisë e Republikës së Maqedonisë

KONKURENTNOST.MK – Ueb portali qendror për informim të bashkësisë afariste për mundësitë për përkrahjen e konkurrencës
 

Ueb portali është i përpunuar me ndihmë të Projektit të USAID për avancimin e investimit dhe të eksportit.
Informacionet e botuara në këtë ueb faqe nuk i shprehin qëndrimet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar ose të Qeverisë së SHBA.