SI TA SHFRYTËZONI UEB PORTALIN KONKURENTNOST.MK
 
INSTITUCIONET/PROGRAMET /PROJEKTET
LËMI TË PËRKRAHJES
FONDET E BE DHE PËRKRAHJA DONATORE
THIRRJE PUBLIKE
 
Klasterë
 
Përkrahja për formimin dhe zhvillimin e bashkimeve në kllasterë është dalluar si njëri nga lëvizësit e konkurrencës dhe paraqet një lëmi të posaçme të veprimit të politikës industriale. Përvojat botërore tregojnë shumë efekte pozitive të bashkimeve në kllasterë në bazë të zhvillimit ekonomik regjional dhe zhvillimit të sektorëve të caktuar, që bazohen në bashkëpunim, këmbimin e diturive, ndërtimin e strategjive të përbashkëta të zhvillimit, promovimit të eksportit dhe ngjashëm.
 
Sigurimi i inovativitetit sot është një endim kritik në pikëpamje të përforcimit të konkurrencës ekonomike. Në kushte të ndryshme specifike, kornizë për paraqitje të sistemit kreativ rinovues i cili është i orientuar drejtë koordinimit dhe optimizmit të qarkullimit të diturive dhe teknologjive, është i rëndësishëm roli i të gjithë aktorëve të ndryshëm në procesin. Koncepti i sistemit të inovacionit e thekson rëndësinë e rrjetëzimit, bashkëpunimit dhe komunikimeve midis palëve të ndryshme të kyçura në procesin e kllasteringut në industritë dhe bashkësitë specifike lokale. Gjetja e lëvizësve kyç për inovacione dhe kombinimi i tyre me burime vendimtare, nxit sfida dhe rekomandime të rëndësishme në pikëpamje të proceseve të tilla.
 
Politikat e zhvilluara mirë të klasterëve janë instrument i fuqishëm për nxitje të konkurrencës dhe ...
 
 
 
 
 
RISI DHE KUMTESA
 
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 14-11-2017

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
СООПШТЕНИЕ за продолжување на рокот на Јавниот повик за поддршка на патенти / 03-08-2016

СООПШТЕНИЕ
Министерството за економија ги известува заинтересираните физички лица дека рокот за аплицирае на објавениот ...
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 22-06-2016

  
 
 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
Иницијатива за пронаоѓање добавувачи од државите од Западен Балкан за германски производни компании / 15-04-2016Германската стопанска комора во Македонија, заедно со останатите регионални комори во соседните земји, ...
Објавен Јавен повик за поддршка на брзорастечки фирми Газели преку грант до 615.000,00 денари по работодавач / 12-02-2016

Агенцијата за вработување на Република Македонија, врз основа на Оперативниот план за програми и мерки ...
Нови можности за финансирање на иновативни компании преку Европскиот инвестициски фонд (ЕИФ) и групацијата „ПроКредит“ / 09-02-2016

më tepër

më tepër risi dhe kumtesa  
 

Ministria e ekonomisë e Republikës së Maqedonisë

KONKURENTNOST.MK – Ueb portali qendror për informim të bashkësisë afariste për mundësitë për përkrahjen e konkurrencës
 

Ueb portali është i përpunuar me ndihmë të Projektit të USAID për avancimin e investimit dhe të eksportit.
Informacionet e botuara në këtë ueb faqe nuk i shprehin qëndrimet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar ose të Qeverisë së SHBA.