SI TA SHFRYTËZONI UEB PORTALIN KONKURENTNOST.MK
 
INSTITUCIONET/PROGRAMET /PROJEKTET
LËMI TË PËRKRAHJES
FONDET E BE DHE PËRKRAHJA DONATORE
THIRRJE PUBLIKE
 
Promovimi i eksportit
 
Njëri nga treguesit kyç për konkurrencën e një vendi është potenciali i saj eskportuesit. Në Politikën Industriale të Republikës së Maqedonisë, të miratuar në vitin 2009 si politikë proaktive dhe e integruar, një nga fushat e veprimit është përkrahja e internacionalizimit të kompanive nga aspekti i tërheqjes së investimeve të jashtme dhe promovimi i rritur eksportues. Për përkrahje më efikase dhe koordinim të promovimit eksportues në vitin 2011 u përgatit dhe u miratua Strategjia për promovimin e eksportit, ndërsa implementimi i aktiviteteve për promovimin e eksportit i është besuar në kompetencë Agjencisë për investime të jashtme dhe promovimin e eksportit.
  
Brenda disa viteve të kaluara, pjesa më e madhe e masave qeveritare në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar ishin të koncentruara në tërheqjen e IHV me orientim eksportues. Por, nuk mungon edhe përkrahja për rritjen e gatishmërisë eksportuese të kompanive të vendit dhe promovimin e eksportit të Maqedonisë të cilat realizohen përmes Ministrisë së ekonomisë dhe AIJPE. Masat të cilat kompanitë i kanë të qasshme në këto dy lëmi janë të fragmentuara në më tepër programe, ndërsa ekzistojnë edhe disa projekte donatore të cilat ofrojnë përkrahje të rëndësishme në këtë lëmi. 
 
KONKURENTNOST.MKju mundëson ...
 
 
 
 
 
RISI DHE KUMTESA
 
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 14-11-2017

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
СООПШТЕНИЕ за продолжување на рокот на Јавниот повик за поддршка на патенти / 03-08-2016

СООПШТЕНИЕ
Министерството за економија ги известува заинтересираните физички лица дека рокот за аплицирае на објавениот ...
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 22-06-2016

  
 
 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
Иницијатива за пронаоѓање добавувачи од државите од Западен Балкан за германски производни компании / 15-04-2016Германската стопанска комора во Македонија, заедно со останатите регионални комори во соседните земји, ...
Објавен Јавен повик за поддршка на брзорастечки фирми Газели преку грант до 615.000,00 денари по работодавач / 12-02-2016

Агенцијата за вработување на Република Македонија, врз основа на Оперативниот план за програми и мерки ...
Нови можности за финансирање на иновативни компании преку Европскиот инвестициски фонд (ЕИФ) и групацијата „ПроКредит“ / 09-02-2016

më tepër

më tepër risi dhe kumtesa  
 

Ministria e ekonomisë e Republikës së Maqedonisë

KONKURENTNOST.MK – Ueb portali qendror për informim të bashkësisë afariste për mundësitë për përkrahjen e konkurrencës
 

Ueb portali është i përpunuar me ndihmë të Projektit të USAID për avancimin e investimit dhe të eksportit.
Informacionet e botuara në këtë ueb faqe nuk i shprehin qëndrimet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar ose të Qeverisë së SHBA.