SI TA SHFRYTËZONI UEB PORTALIN KONKURENTNOST.MK
 
INSTITUCIONET/PROGRAMET /PROJEKTET
LËMI TË PËRKRAHJES
FONDET E BE DHE PËRKRAHJA DONATORE
THIRRJE PUBLIKE
 
Inovacionet dhe zhvillimi teknologjik
 
Hulumtimi dhe zhvillimi konsiderohen lëvizës esencial të konkurrencës. Maqedonia në afat të gjatë nuk mund të garojë me rroga të ulëta, ajo patjetër duhet të përkrah rritjen e konkurrencës së sektorit privat të bazuar në dituri dhe inovacione, përkatësisht krijimin e ekonomisë të aftë për garë në tregun ndërkombëtar përmes krahut të kualifikuar të punës dhe kompanive inovative. Inovativizmi përbëhet nga implementimi i prodhimeve të reja ose të përmirësuara në mënyrë të konsiderueshme, procese të reja, metoda të reja të marketingut ose metoda të reja organizative në punën afariste, organizimin e punës dhe raportet me partnerët e jashtëm.

Maqedonia hyn në grupin e inovatorëve modest. Analizat ndërkombëtare komparative tregojnë se Republika e Maqedonisë ngec në mënyrë të konsiderueshme prapa pjesës më të madhe të vendeve të krahasueshme në raport me investimet e gjithëmbarshme në hulumtimin dhe zhvillimin (me 0,22% ngaBPV në vitin 2008) dhe në raport me indikatorët e tjerë të suksesit, siç janë aktivitetet e pamjaftueshme për inovacione dhe hulumtime të aplikueshme dhe zhvillim te sektori privat (investimet private në I&ZHnë vitin 2008 kanë marrë pjesë me vetëm 0,04% në BPV) dhe gatishmëri të ulët teknologjike dhe strukturë të ...
 
 
 
 
 
RISI DHE KUMTESA
 
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 14-11-2017

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
СООПШТЕНИЕ за продолжување на рокот на Јавниот повик за поддршка на патенти / 03-08-2016

СООПШТЕНИЕ
Министерството за економија ги известува заинтересираните физички лица дека рокот за аплицирае на објавениот ...
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 22-06-2016

  
 
 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
Иницијатива за пронаоѓање добавувачи од државите од Западен Балкан за германски производни компании / 15-04-2016Германската стопанска комора во Македонија, заедно со останатите регионални комори во соседните земји, ...
Објавен Јавен повик за поддршка на брзорастечки фирми Газели преку грант до 615.000,00 денари по работодавач / 12-02-2016

Агенцијата за вработување на Република Македонија, врз основа на Оперативниот план за програми и мерки ...
Нови можности за финансирање на иновативни компании преку Европскиот инвестициски фонд (ЕИФ) и групацијата „ПроКредит“ / 09-02-2016

më tepër

më tepër risi dhe kumtesa  
 

Ministria e ekonomisë e Republikës së Maqedonisë

KONKURENTNOST.MK – Ueb portali qendror për informim të bashkësisë afariste për mundësitë për përkrahjen e konkurrencës
 

Ueb portali është i përpunuar me ndihmë të Projektit të USAID për avancimin e investimit dhe të eksportit.
Informacionet e botuara në këtë ueb faqe nuk i shprehin qëndrimet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar ose të Qeverisë së SHBA.