6 Конкурентност.МК
 
 
КАКО ДА ГО КОРИСТИТЕ ВЕБ ПОРТАЛОТ КОНКУРЕНТНОСТ.МК
 
Институции / Програми / Проекти
Области на поддршка
ЕУ фондови и донаторска поддршка
Јавни повици
 
 
ДЕТАЛЕН ПРЕГЛЕД НА МЕРКА
 
ПРОГРАМА: Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година
 
ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА МЕРКАТА
 
Поддршка на патенти

 Предмет на мерката е надоместување на дел од трошоците на  иноваторите во износ од  75 % од докажаните трошоци, но не повеќе од 75.000,00 денари поединечно за секој  барател на средствата за следните активности:

1.1           Истражување на пазарот за комерцијализација на патенти;

1.2          Трошоци за учество на домашни и меѓународни настани за иновации и

1.3          Трошоци за аплицирање за испитување на патенти во меѓународни организации

Финансиската поддршка е наменета за иноваторите физички лица државјани на Република Македонија, кои се занимаваат со истражување и развој на нови производи, процеси и услуги или подобрување на веќе постојните производи, процеси и услуги.    

Постапката за доделување на средства од дел II, област Б. Имплементација на индустриската политика, од оваа програма ќе се изврши преку објавување на јавен повик на ВЕБ страната на Министерството за економија www.economy.gov.mk и www.konkurentnost.mk.

Трошоците наменети за реализација од дел II, област Б. Имплементација на индустриската политика, мерка 1, точка 1.1  и  мерка 2  од оваа програма  ќе им бидат исплатени на барателите во зависност од расположивите средства од Буџетот, по редоследот на нивното пријавување во архивата на Министерствтото за економија.
Вкупно предвидени средства: 300.000


Области во кои е класифицирана мерката:
- Иновации и технолошки развој
- МСП и претприемништво
- Извозна промоција
- Еко производство и услуги
- Пристап до финансии


 
НОВОСТИ И СООПШТЕНИЈА
 
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 14-11-2017

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
СООПШТЕНИЕ за продолжување на рокот на Јавниот повик за поддршка на патенти / 03-08-2016

СООПШТЕНИЕ
Министерството за економија ги известува заинтересираните физички лица дека рокот за аплицирае на објавениот ...
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 22-06-2016

  
 
 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
Иницијатива за пронаоѓање добавувачи од државите од Западен Балкан за германски производни компании / 15-04-2016Германската стопанска комора во Македонија, заедно со останатите регионални комори во соседните земји, ...
Објавен Јавен повик за поддршка на брзорастечки фирми Газели преку грант до 615.000,00 денари по работодавач / 12-02-2016

Агенцијата за вработување на Република Македонија, врз основа на Оперативниот план за програми и мерки ...
Нови можности за финансирање на иновативни компании преку Европскиот инвестициски фонд (ЕИФ) и групацијата „ПроКредит“ / 09-02-2016

повеќе

повеќе новости и соопштенија  
 

Министерство за економија на Република Македонија

КОНКУРЕНТНОСТ.МК – Централен веб портал за информирање на деловната заедница за можностите за поддршка на конкурентноста
 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на УСАИД за унапредување на инвестирањето и извозот
Информациите објавени на оваа веб страна не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на Соединетите Американски Држави за меѓународен развој или на Владата на САД.