6 Конкурентност.МК
 
 
КАКО ДА ГО КОРИСТИТЕ ВЕБ ПОРТАЛОТ КОНКУРЕНТНОСТ.МК
 
Институции / Програми / Проекти
Области на поддршка
ЕУ фондови и донаторска поддршка
Јавни повици
 
 
ДЕТАЛЕН ПРЕГЛЕД НА МЕРКА
 
ПРОГРАМА: Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година
 
ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА МЕРКАТА
 
Поддршка на проекти од кластерските здруженија

 МЕРКА 1: Поддршка на проекти од кластерските здруженија во износ од 1.600.000,00 денари за следните активности:

- поврзување на кластерите со универзитетите,

- развој на иновативни и брендирани производи,

- интернационализација на кластерските здруженија, преку организирање на меѓународни настани за вмрежување

- стратегии за кластерски базиран економски развој

- развивање на стандарди за квалитет и прилагодување со барањата на ЕУ-пазарите,

- организирање на обуки,

- промотивни активности,

- размена на искуства.

 

Постапката и критериумите за доделување на средства од дел II, област В. Поддршка и развој на кластерското здружување, мерка 1 и мерка 2 од оваа програма ќе се изврши преку објавување на јавен повик на ВЕБ страната на Министерството за економија www.economy.gov.mk и www.konkurentnost.mk.

Кластерските здруженија може да поднесат само по  едно барање од наведените активности од дел II, област В. Поддршка и развој на кластерското здружување, мерка 1 од оваа програма.

За активностите од дел II, област Б. Поддршка и развој на кластерското здружување мерка 1 од оваа програма, делот на трошоците за оваа намена ги надоместува Министерството за економија во висина од 75% од проект, но не повеќе од 400.000,00 денари поединечно за секој барател по апликација.

Трошоците наменети за реализација од дел II, област В. Поддршка и развој на кластерското здружување од оваа програма, ќе им бидат исплатени на кластерските здруженија во зависност од расположивите средства од Буџетот.Вкупно предвидени средства: 1.600.000


Области во кои е класифицирана мерката:
- Кластери


 
НОВОСТИ И СООПШТЕНИЈА
 
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 14-11-2017

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
СООПШТЕНИЕ за продолжување на рокот на Јавниот повик за поддршка на патенти / 03-08-2016

СООПШТЕНИЕ
Министерството за економија ги известува заинтересираните физички лица дека рокот за аплицирае на објавениот ...
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 22-06-2016

  
 
 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
Иницијатива за пронаоѓање добавувачи од државите од Западен Балкан за германски производни компании / 15-04-2016Германската стопанска комора во Македонија, заедно со останатите регионални комори во соседните земји, ...
Објавен Јавен повик за поддршка на брзорастечки фирми Газели преку грант до 615.000,00 денари по работодавач / 12-02-2016

Агенцијата за вработување на Република Македонија, врз основа на Оперативниот план за програми и мерки ...
Нови можности за финансирање на иновативни компании преку Европскиот инвестициски фонд (ЕИФ) и групацијата „ПроКредит“ / 09-02-2016

повеќе

повеќе новости и соопштенија  
 

Министерство за економија на Република Македонија

КОНКУРЕНТНОСТ.МК – Централен веб портал за информирање на деловната заедница за можностите за поддршка на конкурентноста
 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на УСАИД за унапредување на инвестирањето и извозот
Информациите објавени на оваа веб страна не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на Соединетите Американски Држави за меѓународен развој или на Владата на САД.